Info från svenska ambassaden i Nigeria om tillståndet i landet

Reseinformation Nigeria

Avrådan
Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till delstaterna Borno, Abia, Bayelsa, Delta, Akwa Ibom och Rivers inklusive Part Harcourt.

Utrikesdepartementet avråder även från icke nödvändiga resor till delstaterna Plateau, Bauchi och Imo.

Valrelaterat våld
Såsom rapporterats i svensk och utländsk media utbröt oroligheter i framförallt norra Nigeria i anslutning till presidentvalet förra helgen. Situationen har nu lugnat ned sig. Den framtida händelseutvecklingen är emellertid oerhört svårbedömd och risken för ytterligare oroligheter påtaglig. Även risken för terroristdåd kvarstår.

Ambassaden uppmanar svenskar i Nigeria att iakkta mycket stor försiktighet närmaste tiden. Politiska möten, religösa sammankomster, större marknadsplatser och andra platser där människor samlas bör undvikas. Svenska medborgare som planerar att resa till Nigeria eller företa resor inom landet närmaste tiden uppmanas att ta direktkontakt med ambassaden inför resan.

Nationella val i april (OBS! Nya valdatum)
Situationen inför de nationella valen som kommer att hållas den 9, 16 och 26 april (OBS! Nya valdatum) är svårförutsägbar och besökare bör iaktta stor vaksamhet och försiktighet. Risken för våldsamheter är påtaglig, särskilt i samband med politiska tillställningar. Undvik så långt som möjligt politiska tillställningar och offentliga byggnader.

Resenärer bör även beakta att rörelsefriheten kommer att begränsas under de tre valdagarna. Den 2 april (som skulle ha varit den första valdagen) begränsade myndigheterna fordonstrafiken och stängde landgränserna. Förmodligen kommer samma restriktioner att gälla även kommande valdagar. Resenärer bör även räkna med kommunikationsstörningar strax före och efter valdagarna.

Allmänna säkerhetsläget
Säkerhetssituationen i Nigerdeltat (delstaterna Bayelsa, Delta, Akwa Ibom och Rivers) är fortfarande mycket allvarlig. Ett stort antal oljearbetare har tagits som gisslan. Ambassaden uppmanar svenska medborgare som – trots avrådan – planerar att resa till dessa områden samt delstaten Plateau att först ta kontakt med ambassaden.

Vid sidan av Nigerdeltat och sydöstra Nigeria samt delstaten Plateau är läget för närvarande överlag relativt lugnt. Demonstrationer och lokala oroligheter kan dock snabbt inträffa och utan förvarning. Säkerhetssituationen kan även försämras i samband med politiska sammankomster. Sammandrabbningar mellan olika folkgrupper förekommer då och då i norra Nigeria och kan resultera i många skadade och dödade samt ge upphov till många internflyktingar. Staden Jos i delstaten Plateau har särskilts drabbats  av brutala etniska motsättningar under de senaste åren.  

För ytterligare reserekommendationer se:
Utrikesdepartementets webbplats 
Brittiska UD:s webbplats
Amerikanska utrikesdepartementets webbplats
Australiska regeringens webbplats för reseråd

Terrorism
Det finns ett allmänt hot om terrorism. Väpnade attacker kan vara urskillningslösa och inkludera platser som ofta besöks av utlänningar. Den 1 januari 2008 dödades enligt tillförlitliga rapporter 19 personer i Port Harcourt när väpnade milismän attackerade två polisstationer och ett hotell i staden. Muslimska grupper har också genomfört attentat mot civilbefolkningen i städer i norr.

Naturkatastrofer/naturförhållanden
Under torrperioden mellan november och april förekommer den torra och sandiga Harmattanvinden. Eftersom Abuja ligger relativt nära Sahara blir luften fylld av damm som gör sikten dålig, vilket kan påverka flygtrafiken. Andningsvägarna, huden och ögonen påverkas av den torra och sandiga luften. Astmatiker och allergiker kan därför få problem.

Rekommendationer för personer som planerar resa till eller bosätta sig i Nigeria
Alla svenska medborgare måste ha en giltig visering för inresa till Nigeria. Visum bör sökas vid den nigerianska ambassaden i Stockholm eller annan nigeriansk ambassad. För närmare information besök webbsidan www.nigerianembassy.se.

Företaget Visum Direkt AB i Stockholm kan anlitas för hjälp med visering, www.visumdirekt.se

Visumet måste täcka alla dagar för vistelsen i landet och varje resenär bör också tillse att ha ett fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Nigeria.

Tillfälliga svenska besökare i Nigeria bör liksom de bosatta informera ambassaden om uppehållsort och mobiltelefonnummer. Sådan information kan enklast skickas som e-post till: ambassaden.abuja@foreign.ministry.se 

Meddela även flyttning.

Hälso- och sjukvård
Kontakta alltid en vaccinationscentral i god tid före resa till Nigeria. Vaccinationsintyg (det internationella gula kortet) krävs för gula febern.

Praktiskt taget alla tropiska infektionssjukdomar och parasiter förekommer i landet. För vissa sjukdomar är dock infektionsrisken störst i samband med vistelse i inlandet eller för den som lever i närkontakt med redan infekterade personer.

Malaria utgör den enskilt största medicinska hälsorisken och sjukdomen finns i hela landet. Malariaprofylax rekommenderas.

Relevanta mediciner bör medföras från Sverige då det råder lokal brist på många läkemedel och mediciner.

Lokala lagar och sedvänjor
Nigeria har en stor muslimsk befolkning (ca 40 %). Diskretion bör iakttagas vad gäller klädsel och uppförande, särskilt i de norra delarna av landet och vid besök av religiösa platser.

Sharialagstiftning har införts i tolv delstater i norra Nigeria.

Homosexualitet är enligt lag förbjudet.

Fotografering vid flygplatser och andra officiella platser är förbjuden.

Kriminalitet och personlig säkerhet
Säkerhetsläget i Abuja är för närvarande relativt stabilt.  Säkerhetsrelaterade incidenter av olika slag inträffar regelbundet. Efter mörkrets inbrott bör man iakttaga extra försiktighet och bilturer utanför centrala Abuja avrådes. Vid transport till och från flygplatsen under kvällstid rekommenderas eskort. En ökad gatukriminalitet kan noteras i de södra delarna av landet med t.ex. bilkapningar och rånöverfall. Bilkörning utanför stadskärnorna bör undvikas efter mörkrets inbrott.  

Trafiksäkerhet
Standarden på vägnätet är mycket växlande. I norr är huvudvägarna acceptabla. I söder har man större problem med underhållet på grund av slagregn, vegetation och besvärliga naturförhållanden; de mindre vägarna är ofta dåliga då de saknar asfaltbeläggning.

Värre än vägarnas beskaffenhet är den bristande trafikdisciplinen och den utbredda brottsligheten främst längs huvudvägarna. Olycksfrekvensen är hög.

Försäkringsskydd
Det är nödvändigt att ha en heltäckande reseförsäkring innan man reser till Nigeria.

Vid olycksfall bör man förutom ambassaden genast kontakta försäkringsbolagets larmcentral (SOS International, Euro-Alarm, Europ Assistance, Gouda Alarmcentral etc), som kan ge sjukhusen/ambassaden en garanti om att vården täcks av försäkringen. Notera att de flesta sjukhusen inte har acceptabel standard enligt svensk nivå. Vad avser vanligare åkommor får vård sökas i Europa eller Sydafrika.

Kontaktinformation
Den svenska ambassaden i Nigeria ligger i Abuja. Embassy of Sweden
No. 41 T.Y. Danjuma Street
Asokoro
Abuja
Nigeria
Tel: +234 (0) 987 469 13
+234 (0) 987 469 15
+234 (0) 987 469 16
+234 (0) 987 257 14

Ambassaden i Abujas jourtelefonnummer är + 234 8024262893 och på detta telefonnummer nås utanför kontorstid dygnet runt en jourhavande tjänsteman som kan ge hjälp på distans.

Övriga frågor

Internetbedrägerier
Stor försiktighet bör iakttas vad gäller inledda kontakter på Internet med personer som utger sig vara bosatta i Västafrika. Ambassaden får varje vecka e-post från personer i Sverige som lurats på stora penningbelopp.

Bedrägerierna går vanligtvis till på följande sätt. Kontakt etableras på Internet och personen begär efter en kortare eller längre tids bekantskap att få pengar för sjukvård, skolgång, resekostnader, visum etc. Normalt är bedragarna som agerar på Internet mycket drivna och förslagna.

Man bör ha i åtanke att Internet är helt anonymt och det går därför inte att säkerställa personens identitet, civilstånd, ålder eller kön. Om pengar skickas till personen så är möjligheterna att i efterhand få tillbaka pengarna helt obefintliga.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0